AKADEMIA CZYSTYCH RĄK

"AKADEMIA CZYSTYCH RĄK" - celem programu jest kształtowanie nawyków dbania o higienę rąk.

Czas realizacji: październik, listopad

W grupach: Sarenki i Wiewiórki,  odbyły się zajęcia propagujące i uczące zasad prawidłowej higieny.

  1. Z higieną za pan brat.
  2. O zdrowie dbamy, czyste ręce mamy!
  3. Brudne ręce, chorób więcej!


Poprzez ćwiczenia praktyczne i ciekawa formę zajęć, z wykorzystaniem metod twórczego myślenia dzieci utrwalały odpowiedni sposób higieny rąk.

W efekcie naszych oddziaływań dzieci  wiedzą: Kiedy należy bezwzględnie umyć ręce ; Jak prawidłowo myć ręce; Jakie są choroby brudnych rąk.

Beata Szymczak

Przedszkole nr 11 w Siemianowicach Śląskich
Realizacja 2016- Dobre Linki
Domena ePrzedszkole.eu