Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "Zabawa sztuką"

W roku szkolnym 2021/2022 dzieci z grupy Wiewiórki brały udział w II Edycji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego "Zabawa sztuką", którego głównym celem jest propagowanie sztuki w korelacji z kompetencjami kluczowymi oraz zgodnie z założeniami pedagogiki freblowskiej. W czasie trwania projektu nauczycielki tworzyły warunki do twórczej aktywności dzieci w procesie zabawy, wprowadzono dzieci w świat sztuki o charakterze lokalnym, ogólnopolskim, europejskim i światowym, zapoznano z wybranymi dziełami sztuki i ich twórcami. Udział w programie edukacyjnym pozwolił na rozwijanie u dzieci poczucia estetyki i wrażliwości na piękno. Rozwinięta została postawa twórcza dzieci z jej nieodłącznymi atrybutami tj. kreatywnością, innowacyjnością. W czasie zajęć zapoznano dzieci z różnorodnymi technikami plastycznymi.

Aktywność twórcza miała miejsce nie tylko na codziennych zajęciach z grupą. W czasie roku szkolnego 21/22 aktywne było kółko plastyczne, gdzie dzieci miały możliwość rozwijać swoja kreatywność, odkryć własne talenty.

Udział w Projekcie Edukacyjnym "Zabawa sztuką" to nie tylko radość z tworzenia, ekspresji twórczej. To także budowanie wrażliwości estetycznej dzieci, przygotowanie do rozumienia emocji, to budowanie zainteresowania światem sztuki, tworzenie warunków pozwalających na samodzielną eksplorację otaczającego dzieci świata sztuki.

Podczas realizacji zadań projektu, dzieci były zainteresowane i chętnie tworzyły nie tylko na papierze, ale i z wykorzystaniem różnorodnych materiałów, w tym przyrodniczego. Wraz z upływem czasu widać było coraz bardziej otwartą ich postawę oraz efekty w postaci pięknych, kreatywnych prac plastycznych. Udział w projekcie niewątpliwie jest wspaniałym wstępem do odkrycia i pielęgnowania w sobie talentu, miłości do sztuki oraz piękna otaczającego nas świata.

Przedszkole nr 11 w Siemianowicach Śląskich
Realizacja 2016- Dobre Linki
Domena ePrzedszkole.eu