Reforma Systemu Oświaty

W związku z licznymi pytaniami, które dotyczą reformy edukacji kierowanymi do Kuratorium Oświaty w Katowicach przez rodziców i nauczycieli szkół i placówek podległych nadzorowi delegatury, poniżej zostały podane adresy internetowe, gdzie zainteresowani mają możliwość zapoznania się z podstawowymi informacjami na temat przeprowadzanej reformy oświatowej.

Przedszkole nr 11 w Siemianowicach Śląskich
Realizacja 2016- Dobre Linki NETu
Domena ePrzedszkole.eu