Wizja i misja

MISJA PRZEDSZKOLA

„Jesteśmy przedszkolem dla wszystkich dzieci i wszyscy możemy je współtworzyć, a naszym celem jest dobro wszystkich dzieci.”

 • Wspomagamy indywidualny rozwój dziecka stwarzając warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę potrzeb i możliwości.
 • Pełnimy funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców.
 • Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
 • Czuwamy nad prawidłowym rozwojem dziecka – na bieżąco diagnozujemy osiągnięcia dzieci ,niwelujemy zaistniałe braki środowiskowe , korygujemy wady i nieprawidłowości powstałe we wczesnych fazach ich rozwoju. W trudnych sprawach zwracamy się do specjalistów.
 • Tworzymy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki.
 • Uczymy zasad współpracy i współdziałania , odnajdywania swojego miejsca w grupie rówieśniczej – otwartości w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi.
 • Uczymy dzieci właściwych postaw społecznych – akceptacji, tolerancji, empatii .
 • Rozwijamy i kształtujemy: umiejętności kulturalnego zachowania w różnych sytuacjach oraz miejscach użyteczności publicznej; umiejętności samoobsługowe dzięki czemu dziecko staje się coraz bardziej samodzielne i niezależne.
 • Kreujemy postawy aktywne, twórcze, wspieramy działania dziecka w różnych dziedzinach aktywności.
 • Stwarzamy warunki organizacyjne , materialne i programowe do rozwijania u dzieci zainteresowań.
 • Umożliwiamy rodzicom uczestnictwo w codziennym życiu placówki (imprezy okolicznościowe, integracyjne dla dzieci i rodziców, zajęcia otwarte)

 

WIZJA DZIECKA

Indywidualizujemy pracę z dziećmi , uwzględniając ich zainteresowania, zdolności i potrzeby, dzięki temu umożliwiamy każdemu dziecku osiągnięcie sukcesu . Ważnym aspektem jest również wspomaganie rodziny ponieważ to ona powinna dawać solidne podstawy, wartości - być dla dziecka ostoją i bezpiecznym gniazdem.

Nasi absolwenci są :

 • Aktywni , twórczy ,chętni do działania.
 • Potrafią szanować siebie ,są wrażliwi na potrzeby innych.
 • Mają ukształtowane poczucie własnej wartości.
 • Są otwarci ciekawi świata i ludzi, gotowi na podejmowanie nowych wyzwań.
 • Są dobrze przygotowani do następnego etapu edukacji.
Przedszkole nr 11 w Siemianowicach Śląskich
Realizacja 2016- Dobre Linki
Domena ePrzedszkole.eu