Akcja informacyjno-edukacyjna pt. "Czyste powietrze wokół nas"

Nasze przedszkolaki  wzięły udział w akcji Państwowej Inspekcji Sanitarnej -  Przedszkolny Program Edukacji Antytytoniowej  pt. „CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS”  w miesiącu luty  2023
Najskuteczniejszym działaniem w zapobieganiu chorób spowodowanych paleniem tytoniu jest promocja zdrowia. Dzięki programom edukacyjnym, wśród dzieci i młodzieży kształtowane są prawidłowe postawy zdrowotne.

Program „Czyste Powietrze Wokół Nas”  dostosowany jest do dzieci w wieku 5-6 lat. Realizowany był  w grupach: Sarenki i Wiewiórki. Głównym celem Programu jest zwiększenie wiedzy rodziców w zakresie ochrony dzieci przed narażeniem na działanie dymu tytoniowego oraz kształtowanie świadomych, asertywnych postaw wśród dzieci dotyczących ochrony własnego zdrowia, w przypadku bezpośredniego kontaktu z osobami palącymi.

 

Program ma za zadanie:

  1. Wykształcić umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.
  2. Wykształcić umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego.
  3. Zwiększyć wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.
  4. Zwiększyć poziom wiedzy na temat skutków palenia papierosów.
  5. Zwiększyć wrażliwość dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym tytoniowy.

 

W ramach akcji odbyła się wycieczka w okolice przedszkola, celem zaobserwowania dymiących kominów oraz zajęcia z dziećmi:

  • zapoznanie z Dinusiem – wysłuchanie opowiadania o Dinusiu, kolorowanie postaci
  • pogadanka na temat: Co dymi wokół nas? Zapoznanie z innymi sytuacjami, gdzie pojawia się dym, kolorowanie fabryki
  • oglądanie bajki dla dzieci pt: Co się dzieje, gdy palisz? Rozmowa dotycząca szkodliwości dymu tytoniowego, dlaczego tak groźny jest dla człowieka.
    Bajka Co się dzieje, gdy palisz?  - https://www.youtube.com/watch?v=g-_pV79OIHY
Przedszkole nr 11 w Siemianowicach Śląskich
Realizacja 2016- Dobre Linki
Domena ePrzedszkole.eu